Aviso legal

JOAN CRESPI GIRONELLA Procediments de Gestió del Risc en matèria de Protecció de Dades personals

.CONFIDENCIAL.
V6.4 (03/2011)
Estat: PENDENT G-50_POLÍTICA PRIVACITAT WEB Pag. 3 de 3

Per utilitzar el lloc web, no cal que l’usuari permeti l’ instal•lació de les cookies enviades pel lloc web, o un tercer que actuí en el seu nom, sense perjudici de què sigui necessari que l’usuari iniciï una secció com a tal a cada un dels serveis, la prestació de la qual requereix el previ registre o “login”.

Les cookies utilitzades en aquest lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’ única finalitat de fer més eficaç la seva tramesa ulterior. En cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.

DIRECCIONS IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica la direcció IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una direcció IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan quest es connecta a Internet. Tota questa informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el número d’impressions de pàgines, el número de visites realitzades als serveis web, l’ordre de visites el punt d’accés, etc.

SEGURETAT

El lloc web utilitza tècniques de seguretat de l’ informació generalment acceptades en la indústria tals com firewalls procediments de control d’ accés i mecanismes criptogràfics tot això Amb l’objecte d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per tal d’aconseguir-ho, l’usuari / client accepta que el prestador obtingui dades per efectes de la corresponent autentificació dels controls d’ accés.

Tot procés de contractació o que comporti d’introducció de dades personals de caràcter alt ( salut, ideologia…) seran sempre transmeses mitjançant protocol de comunicació segura ( Https:/…) de tal manera que cap tercer tingui accés a l’ informació transmesa via electrònica.